ΠΟΛΙΤΙΚΉ COOKIES

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 25, 2021

Εισαγωγή
Η Quara Devices Inc. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, web beacons, εικονοστοιχεία παρακολούθησης και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας edoceodevices.eu, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής πολυμέσων, καναλιού πολυμέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται ή συνδέονται με αυτά (συλλογικά, ο "Ιστότοπος") για να βοηθήσει στην προσαρμογή του Ιστότοπου και στη βελτίωση της εμπειρίας σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" της παρούσας Πολιτικής Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της ενημερωμένης Πολιτικής Cookies στον Ιστότοπο και παραιτείστε από το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση.
Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική cookies για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα θεωρηθεί ότι έχετε ενημερωθεί, θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιαδήποτε αναθεωρημένη Πολιτική Cookies από τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω αναθεωρημένης Πολιτικής Cookies.

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Ένα "cookie" είναι μια σειρά πληροφοριών που σας εκχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησής σας παρέχει αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που υποβάλλετε ένα ερώτημα στην τοποθεσία. Χρησιμοποιούμε cookies στον Ιστότοπο για να παρακολουθούμε, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει, να καταγράφουμε πληροφορίες εγγραφής, να καταγράφουμε τις προτιμήσεις των χρηστών σας, να σας κρατάμε συνδεδεμένους στον Ιστότοπο, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες αγοράς και να παρακολουθούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε. Τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας.

ΤΥΠΟΙ COOKIES
Οι ακόλουθοι τύποι cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο:
Διαφημιστικά Cookies
Τα διαφημιστικά cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διαφημιζόμενους και διακομιστές διαφημίσεων, προκειμένου να εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι πιθανότερο να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους και τους διακομιστές διαφημίσεων να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους, να εναλλάσσουν τις διαφημίσεις που αποστέλλονται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή και να παρακολουθούν πόσο συχνά προβάλλεται μια διαφήμιση και από ποιον. Αυτά τα cookies συνδέονται με έναν υπολογιστή και δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς.
Cookies ανάλυσης
Τα cookies του Analytics παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έφθασαν στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και μετακινούνται μία φορά στον Ιστότοπο. Αυτά τα cookies μας ενημερώνουν ποιες λειτουργίες στον Ιστότοπο λειτουργούν καλύτερα και ποιες λειτουργίες στον Ιστότοπο μπορούν να βελτιωθούν.

Τα Cookies μας
Τα cookies μας είναι "cookies πρώτουμέρους", και μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Αυτά είναι απαραίτητα cookies, χωρίς τα οποία ο Ιστότοπος δεν θα λειτουργεί σωστά ή δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ορισμένες λειτουργίες και λειτουργίες. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα με μη αυτόματο τρόπο στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της Τοποθεσίας.

Cookies εξατομίκευσης
Τα cookies εξατομίκευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να καταγράφουμε το ιστορικό περιήγησής σας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

Cookies ασφαλείας
Τα cookies ασφαλείας βοηθούν στον εντοπισμό και την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

Cookies διαχείρισης ιστότοπου
Τα cookies διαχείρισης ιστότοπου χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ταυτότητας ή της περιόδου λειτουργίας σας στον Ιστότοπο, ώστε να μην αποσυνδεθείτε απροσδόκητα και οι πληροφορίες που εισάγετε διατηρούνται από σελίδα σε σελίδα. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Cookies τρίτων
Τα cookies τρίτων ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο από εταιρείες που εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στα τρίτα μέρη να συλλέγουν και να παρακολουθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτά τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν με μη αυτόματο τρόπο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ΈΛΕΓΧΟς ΤΩΝ COOKIES
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί να δέχονται cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε ή να απορρίψετε τα cookies ή επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: 

Apple Safari 
Google Chrome 
Microsoft Edge 
Microsoft Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Opera 
Android (Chrome) 
Blackberry 
Iphone or Ipad (Chrome) 
Iphone or Ipad (Safari)   

Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από ορισμένα cookies τρίτων μέσω του Εργαλείου εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου.

ΆΛΛΕς ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕς ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ
Εκτός από τα cookies, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε web beacons, ετικέτες pixel και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον Ιστότοπο για να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπο και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Ένα "web beacon" ή "pixel tag" είναι μικροσκοπικό αντικείμενο ή εικόνα ενσωματωμένο σε μια ιστοσελίδα ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του αριθμού των χρηστών που έχουν επισκεφθεί συγκεκριμένες σελίδες και έχουν δει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποκτήσουν άλλα στατιστικά δεδομένα. Συλλέγουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο δεδομένων, όπως έναν αριθμό cookie, την ώρα και την ημερομηνία της προβολής σελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια περιγραφή της σελίδας ή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο διαμένουν. Δεν είναι δυνατή η απόρριψη των προειδοποιητικών σημάνδων web και των tag pixel. Ωστόσο, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση τους ελέγχοντας τα cookies που αλληλεπιδρούν μαζί τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΜΑΣ
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
Quara Devices Inc.
1712 Pearl Street
Boulder, CO 80302  
info@edoceodevices.com