Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Πολιτική απορρήτου

Η Quara Devices Inc. ("Quara ") λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να διατηρεί την ακρίβεια, την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η Quara από ή σχετικά με εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και σε ποιους αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το έγγραφο. 

Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο άτομο. Η Quara αναγνωρίζει την ευαισθησία των Προσωπικών Πληροφοριών. Θα πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και σεβασμό. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας στέλνετε ένα ερώτημα μέσω της ενότητας επικοινωνήστε μαζί μας της ιστοσελίδας μας ή όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας. Ενδέχεται να συλλέξουμε:
• Το όνομά σας
• Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα μας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας. Δεν θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ με άλλες εταιρείες.

Ανταλλαγή συλλογικών πληροφοριών

Παρόχους
Η Quara μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της με τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών της, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Η Quara μπορεί επίσης να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της με τους παρόχους υπηρεσιών της για να διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μέσων ενημέρωσης τρίτων όπως το Facebook.

Προσωπικές πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται στους επαγγελματίες συμβούλους της Quaraσε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Quara θα διασφαλίσει ότι τα εν λόγω μέρη που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Στοιχεία διαθέτουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να διασφαλίσουν εύλογα την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών.
Εκτός εάν περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Quara δεν πωλεί, ενοικιάζει ή εμπορεύεται πληροφορίες με τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

Αλλαγή ελέγχου
Μπορούμε να μεταβιβάσουμε σε άλλη οντότητα ή τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους παρόχους υπηρεσιών της ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, απόκτηση, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλαγή στον έλεγχο ιδιοκτησίας ή συναλλαγή χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι ένα αποκτών μέρος ή η συγχωνευμένη οντότητα θα έχει τις ίδιες πρακτικές απορρήτου ή θα αντιμετωπίζει τις πληροφορίες σας με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Αναγκαστική γνωστοποίηση
Η Quara διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει πληροφορίες που παρέχονται από το νόμο ή εάν η εταιρεία πιστεύει ότι η χρήση της αποκάλυψης είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων της Quaraή /και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία.

Διατήρηση, πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων
Η Quara δεν θα διατηρήσει οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται από οποιεσδήποτε ομοσπονδιακές απαιτήσεις ή απαιτήσεις τήρησης αρχείων, περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους παρασχέθηκαν οι Προσωπικές Πληροφορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διατήρηση των Προσωπικών σας Πληροφοριών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την πραγματική σχέση σας με την Quara. Μόλις τα Προσωπικά σας Στοιχεία δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του δηλωτέου σκοπού ή για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, είτε θα καταστραφούν είτε θα μετατραπούν σε ανώνυμη μορφή.
Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό φυσικών, τεχνικών και διοικητικών διασφαλίσεων για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε. Παρόλο που χρησιμοποιούμε αυτές τις προφυλάξεις για να διαφυλάξουμε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δικτύων, των συστημάτων, των διακομιστών, των συσκευών και των βάσεων δεδομένων που λειτουργούμε ή που λειτουργούν για λογαριασμό μας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς με ορισμένους νομικούς περιορισμούς, όπως εάν η παροχή πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες θα παρεμπόδιζε μια ποινική έρευνα ή θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη άλλων προστατευόμενων πληροφοριών.
Αν θέλετε ένα αντίγραφο ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ανακριβείς.
Έχετε επίσης το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη και διαγραφή των δεδομένων σας). Εάν πιστεύετε ότι η Quara διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία και θέλετε να διαγραφεί αυτό από τις βάσεις δεδομένων της Quara,επικοινωνήστε μαζί μας.

Αποθήκευσης
Η Quara μπορεί να κάνει χρήση τρίτων παρόχων υπηρεσιών για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, για λογαριασμό της. Οποιοσδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών της Quaraή/και οι αντιπρόσωποί της μπορούν να χρησιμοποιούν διακομιστές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το σκοπό αυτό. Όταν ενεργείτε για λογαριασμό της Quara,αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι αντιπρόσωποι είναι εξουσιοδοτημένοι μόνο να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ενός Ατόμου, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την επιφύλαξη των παραιτήσεων, η κυβέρνηση, τα δικαστήρια, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ασφάλεια ή οι ρυθμιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενδέχεται να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση ή αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, όπως επιτρέπεται από τους νόμους της χώρας αυτής.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Διατηρούμε την πολιτική απορρήτου μας υπό τακτική αναθεώρηση και θα τοποθετήσουμε τυχόν ενημερώσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με το email σας
ή γράψτε μας στην Quara Devices Inc., Attention: Privacy Officer, 1712 Pearl Street, Boulder, CO 80302 

Τυχόν καταγγελίες που λαμβάνονται σχετικά με τη χρήση ή τον χειρισμό προσωπικών πληροφοριών από την Quaraθα διερευνηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα απαντήσουμε στην καταγγελία και, εάν είναι απαραίτητο, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση και να διατηρήσουμε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες για το μέλλον με βάση τις τρέχουσες προσδοκίες. Παρέχονται μελλοντοστραφείς πληροφορίες με σκοπό την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες προσδοκίες και τα σχέδια της διοίκησης σχετικά με το μέλλον και οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για άλλους σκοπούς. Οι μελλοντικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις σχετικά με τις λειτουργίες, τις επιχειρήσεις, την οικονομική κατάσταση, τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις, τις προοπτικές, τις ευκαιρίες, τις προτεραιότητες, τους στόχους, τους στόχους, τους τρέχοντες στόχους, τα ορόσημα, τις στρατηγικές και τις προοπτικές της Quara Devices Inc. ("Quara"), και περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με μελλοντικές εξελίξεις, τις μελλοντικές εξελίξεις, τα μελλοντικά έσοδα, τις ευκαιρίες απόκτησης, τα πλεονεκτήματα και τη στρατηγική της Quara. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται εγγυήσεις μελλοντικών επιδόσεων ή αποτελεσμάτων. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε ορισμένους ουσιώδεις παράγοντες, παραδοχές και αναλύσεις που εφαρμόστηκαν για την εξαγωγή συμπεράσματος ή την πραγματοποίηση πρόβλεψης ή πρόβλεψης, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας και των αντιλήψεων της Quaraγιατις ιστορικές τάσεις, τις τρέχουσες συνθήκες και τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις, καθώς και άλλους παράγοντες που πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.

Παραδείγματα των παραδοχών στις οποίες βασίζονται οι μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκείνες που σχετίζονται με:
• την ικανότητα της Quara να εφαρμόσει επιτυχώς τη στρατηγική της για την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και κατά πόσον αυτά θα αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη·
• ισχυρισμούς ή ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο ή των υποψηφίων προϊόντων·
• την ικανότητα της Quara να λάβει την αναγκαία χρηματοδότηση στο μέλλον για να συνεχίσει τα επιχειρηματικά της σχέδια·
• την ικανότητα της Quara να εντοπίζει και να αποκτά πρόσθετες εταιρείες ή περιουσιακά στοιχεία μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών συγχώνευσης και εξαγοράς, την επίτευξη των στόχων, την απόκτηση όλων των αναγκαίων αδειών και κυβερνητικών εγκρίσεων, καθώς και τις προσδοκίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού, ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών που απαιτούνται για τις λειτουργίες,
• τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι κίνδυνοι ανάπτυξης, λειτουργίας ή ρύθμισης, οι τάσεις και οι εξελίξεις στους κλάδους της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας ή του ελέγχου ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς του ιού, της επιχειρηματικής στρατηγικής και των προοπτικών, της επέκτασης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του ποσού των κεφαλαιουχικών δαπανών·
• μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες·
• τον αντίκτυπο της αύξησης του ανταγωνισμού·
• συνθήκες στις γενικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές·
• πρόσβαση σε κεφάλαια·
• μελλοντικά λειτουργικά έξοδα·
• κυβερνητικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών νομοθετικών και κανονιστικών εξελίξεων·
• έγκαιρη παραλαβή των κατάλληλων και αναγκαίων αδειών·
• τα αποτελέσματα της ρύθμισης από κυβερνητικές υπηρεσίες·
• τη ζήτηση για προϊόντα Quara και την αντίστοιχη προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων·
• και το μέγεθος των σχετικών αγορών στιςοποίες χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της Quara.

Μολονότι οι δηλώσεις αυτές βασίζονται στις εύλογες παραδοχές της διοίκησης κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης τέτοιων δηλώσεων, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω μελλοντικές πληροφορίες θα αποδειχθούν ακριβείς, καθώς τα πραγματικά αποτελέσματα και τα μελλοντικά γεγονότα θα μπορούσαν να διαφέρουν ουδενί από εκείνα που αναμένονται σε αυτές τις μελλοντικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να βασίζονται αδικαιολόγητα στις μελλοντικές πληροφορίες. Η Quara δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να ενημερώνει ή να αναθεωρεί τις μελλοντικές πληροφορίες ώστε να αντικατοπτρίζουν νέα γεγονότα ή περιστάσεις, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Από τη φύση τους, οι μελλοντοστραφείς πληροφορίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες και υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες, πολλοί από τους οποίους είναι πέραν του ελέγχου της Quara, και αυτό μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και εκείνων που συζητούνται στις δηλώσεις για το μέλλον. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• την επιτυχία ή την αποτυχία των προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων·
• άρνηση ή καθυστερημένη παραλαβή όλων των απαραίτητων συναινέσεων και εγκρίσεων·
• ανάγκη για πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες·
• αυξημένο κόστος και χρονοδιάγραμμα των εργασιών·
• απροσδόκητο κόστος που συνδέεται με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις·
• απαιτήσεις για πρόσθετα κεφάλαια·
• αστοχία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού ή των διεργασιών όπως αναμένεται·
• εργατικά ατυχήματα, εργατικές διαφορές και άλλοι κίνδυνοι της γεωργίας,
• βιομηχανίες υδατοκαλλιέργειας ή ελέγχου ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς·
• καθυστερήσεις στη λήψη κυβερνητικών εγκρίσεων, αδειών ή
• την ολοκλήρωση αναπτυξιακών ή κατασκευαστικών δραστηριοτήτων·
• διαφορές τίτλου·
• διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας·
• περιορισμοί απαιτήσεων στην ασφαλιστική κάλυψη·
• τους κινδύνους που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των εξαγορών·
• την ικανότητα της Quaraνα εντοπίζει και να αποκτά πρόσθετες εταιρείες ή περιουσιακά στοιχεία μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών συγχώνευσης και εξαγοράς·
• τα αποτελέσματα τωντρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας της Quara·
• διακυμάνσεις της άμεσης και προθεσμιακής τιμής ορισμένων βασικών προϊόντων (όπως το καύσιμο ντίζελ και η ηλεκτρική ενέργεια)·
• αλλαγές στην εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση, φορολογία, έλεγχοι, κανονισμοί και πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις στις χώρες όπου η Quara μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο μέλλον·
• υποχρεώσεις εγγενείς στις βιομηχανίες γεωργίας, υδατοκαλλιέργειας ή ελέγχου ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς·
• προβλήματα διανομής·
• ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων, για κεφάλαια, άδειες και ειδικευμένο προσωπικό·
• αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια ή τις βιομηχανίες ελέγχου ασθενειών που μεταδίδονται με φορείς·
• και την επιτυχία της διοίκησης στην πρόβλεψη και διαχείριση των παραιτηθέντων παραγόντων.